واحد آموزش شرکت مهندسین مشاور ایرسا مدرن اسپاد
اولین مرکز آموزش مجازی تخصصی نرم افزار های مهندسی نفت

آموزش‌های کاربردی و تخصصی توسط اساتید صنعتی

بیش از 40000

نفر استفاده کننده ازدوره ها

بیش از ۳,۷۸۵

ساعت دروه آموزشی

بیش از 20

 دروه آموزشی تخصصی 

جدیدترین دوره ها

مجله مهندسی نفت

مجله مهندسی نفت

آرشیو مقالات
آرشیو ویدئوها
mud balance

mud balance

مهندسی حفاری و استخراج, مهندسی نفت
فوران چاه

فوران چاه

مهندسی اکتشاف, مهندسی بهره برداری, مهندسی حفاری و استخراج, مهندسی مخازن, مهندسی نفت