دوره های مهندسی حفاری

در خصوص نرم افزار های تخصصی مهندسی حفاری و استخراج باید گفت: در سال های اخیر فرآیند طراحی مسیر چاه با توجه به چالش های جدید، همچون افزایش طول حفاری و پیامد آن افزایش مشکلات حفاری، مهندسین را غالباً بسوی استفاده از برنامه حفاری جهتدار چاه ها سوق می دهد.
نرم افزارهای مهندسی حفاری نیز که در ادامه به آموزش برخی از آنها می پردازیم در جهت پاسخ به این نیاز برآمده اند.

آموزش های مجازی ارائه شده در واحد آموزش شرکت ایرسا مدرن اسپاد توسط مجرب ترین اساتید کشور به صورت کاملا مفهومی و پایه ای خدمت شما عزیزان ارائه گشته است. این آموزش ها دارای پشتیبانی از طرف اساتید بوده و شما عزیزان میتوانید پس از اموزش در صورت اشکال با مدرس در ارتباط باشید.

دوره آموزش لندمارک