آموزش الگوریتم Goal Seek در متلب

یکی از قابلیتهای نرم افزار اکسل تحلیل حساسیت و تصمیم گیری در شرایط احتمالی هست. این قابلیت اکسل باعث میشه ما بتونیم با تغییر متغیرهای موردنظرمون شرایط رو تحلیل کنیم و نتیجه تغییر یک متغیر رو روی سایر متغیرهای سیستم مشاهده کنیم. ابزار Goal Seek اکسل یکی از این قابلیت‌ها هست که در این مطلب میخوایم باهاش آشنا بشیم و نحوه استفاده از اون در نرم افزار Matlab رو فرا بگیریم.

Goal Seek یکی از ابزارهای تحلیل what if در اکسل است که نشان میدهد یک مقدار در یک فرمول چگونه بر روی یک مقدار دیگر تاثیر گذار است.به زبان ساده تر دستور Goal Seek به منظور پیدا کردن مقدار هدف در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد. در محاسبات ریاضی، همواره پیدا کردن تاثیر تغییر متغیر مستقل( X) بر متغیر وابسته (Y) بسیار راحت تر از حالت عکس می‌باشد به عبارت دیگر با استفاده از خاصیت Goal Seek میتوانید بدانید، برای بدست آوردن یک نتیجه(خروجی) خاص چه مقداری را بعنوان ورودی می بایست وارد کنید.

در این ویدئو کلیپ نحوه استفاده از این ابزار در اکسل و سپس کد نویسی الگوریتم آن در Matlab نمایش داده شده است.