فوران یا Blowout چیست؟

فوران چاه نفتی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یکی از نمادهای اکتشاف نفت بودند. در طی آن زمان، تکنیک های ساده حفاری همانند حفاری کابلی و عدم وجود فورانگیر ها به این معنی بود که حفاران نمیتوانستند مخازن پرفشار را کنترل نمایند. زمانی که رخنه ای در این نواحی پرفشار ایجاد میشد، نفت و یا گاز طبیعی با نرخ جریانی بسیار زیادی از طریق چاه به سمت بالا حرکت میکرد و رشته حفاری را به بیرون می انداخت و یک فوران چاه را شکل میداد. این چاه های بدون سرپوش، قادر به پرتاب سیال تا ارتفاعی بسیار زیاد گاها تا 200 فوت بودند.
هرچند این فوران ها به عنوان نماد ثروت تازه به دست آمده محسوب می شدند، اما به شدت خطرناک بودند و باعث کشته شدن افراد حفار و از بین رفتن تاسیسات حفاری می گشتند.

با پیشرفت تکنیک های حفاری چرخشی، جایی که چگالی سیال حفاری به قدری است که بر فشار ته چاهی یک ناحیه تازه حفاری شده غلبه کند، دوری از فوران ها ممکن شد. هرچند که اگر چگالی سیال حفاری دقیق نباشد و یا سیالات به درون سازند هرز روند همچنان احتمال روی داد فوران چاه بسیار زیاد است.

از دلایل فوران چاه میتوان به:

  • فشار مخزن
  • جریان یافتن سیالات مخزنی براثر نامتعادل بودن فشار هیدرواستاتیک
  • عدم فعالسازی به موقع فورانگیرها

اشاره کرد.

فوران انواع مخالفی دارند که از آنها میتوان به مواردی همچون:

  • فوران های سطحی
  • فوران های دریایی
  • فوران های زیر سطحی

اشاره نمود.

در این کلیپ فوران چاه خشکی Oklahoma همراه با نقد و بررسی علت حادثه به نمایش در آمده است.

Eclipse & Matlab Coupling