معرفی استاد

سید موسی سجادی کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

مهارت ها

کدنویسی متلب 90%
کدنویسی پایتون و دیگر زبان های برنامه نویسی 70%
شبیه سازی 80%
مهارت در تدریس 80%

ارسال پیغام